Kassa jpk

Meer dan 2000 explosies van brandbare stoffen, stof en gassen komen elk jaar voor op het gebied van Europa, die verwoesting van machines, schade aan apparatuur en huizen veroorzaken en, zelden, aan het verlies van mensenlevens. Explosieve atmosferen kunnen leiden tot explosies als gevolg van een situatie waarbij een mengsel van lucht, brandbare gassen, dampen of stof wordt geproduceerd, verwerkt en opgeslagen in de aanwezigheid van zuurstof. Het grootste risico van een explosieve atmosfeer is altijd in chemische punten, tanks, raffinaderijen, elektriciteitscentrales, verfwinkels, waterbehandelingsstations en zeehavens alsook in luchthavens.De ATEX-richtlijn is gecreëerd als een vrijwillige regel voor apparatuur die wordt aangeboden in de Europese Overeenkomst en wordt gebruikt in een groep die gevoelig is voor het gevaar van een explosie. Vanaf de datum van inwerkingtreding van de ATEX-richtlijn moet al dit apparaatmodel een ATEX-certificaat hebben dat bovendien een veel voorkomend symbool is. De ATEX-richtlijn 94/9 / EG verplicht fabrikanten om elektrische apparatuur te leveren voor het opnemen in een explosiegevaarlijke atmosfeer die alleen een geschikt certificaat heeft. Aan de andere kant hebben de werknemers de ATEX-richtlijn 99/92 / EG met de vereisten voor het verbeteren van de gezondheid en veiligheid op het werk van personen die in het centrum werken en aan een explosie zijn blootgesteld. Het eigenlijke principe ATEX 94/9 / EC wordt gebruikt voor apparatuur met een andere ontstekingsbron, omdat in hun geval de mogelijkheid bestaat van elektrische ontlading, het ontstaan van kalme en bredere temperaturen. Hoewel de ATEX-richtlijn een actieve regeling is, kan een van de voordelen van naleving van deze norm worden vervangen:

https://br-up.eu/nl/

zorgen voor de veiligheid van de werkplek voor werknemers in productiebelangen,beperking van economische verliezen als gevolg van mogelijke uitval of stopzetting van de productie,het leveren van de vereiste kwaliteit van accessoires voor commerciële aankopen op grond van de Europese Unie,coördinatie van veiligheids- en hygiënediensten voor dingen en volwassenen.